Media lokalne

Media działające na terenie powiatu staszowskiego
Redakcje dzienników, tygodników itp.

Echo Dnia
Oddział w Staszowie
ul. Krakowska 9 (parter), 28-200 Staszów
tel. 15 864 16 79
e-mail: kuras@echodnia.eu
www.echodnia.eu

Gazeta Stambułka

Gazeta Wyborcza Kielce
ul. Rynek 16, skr. poczt. 96, 25-303 Kielce
tel. (041) 249 80 00
dziennikarz dyżurny tel. 41 249 83 03, fax 41 249 80 01
e-mail: redakcja@kielce.agora.pl
www.kielce.gazeta.pl

Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach
Pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce
tel. 41 341 72 00, 41 360 03 00, fax 041 360 03 01
ww6.tvp.pl

Tygodnik Nadwiślański
ul. 1 Maja 4a (oficyna), 39-400 Tarnobrzeg
tel. Centrala: 15 822 52 40, 15 822 26 53, fax 15 822 87 77
www.tyna.info.pl


Periodyki lokalne i samorządowe

Gazeta Lokalna Osiek
ul. Osiedlowa 2a, 28-221 Osiek
tel. 15 867 12 94
Strona internetowa

Gazeta Rytwiańska
Pismo Samorządowe
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
tel. 15 864 74 40
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl
ARCHIWUM

Gazetka Gminy Oleśnica
ARCHIWUM

Oleśnickie Echa
ul. Nadstawie 1, 28-132 Oleśnica
tel. 041 377 40 36

Goniec Staszowski
Pismo Społeczno-Kulturalne
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne
ul. Jana Pawła II 17
28-200 Staszów

Kurier Bogoryjski
Pismo Samorządu Gminy Bogoria
ul. Spacerowa 3, 28-210 Bogoria
e-mail: gok0@gazeta.pl

Kurier Ziemi Szydłowskiej
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 51 25
e-mail: promocja@szydlow.pl
ARCHIWUM

Merkuriusz Połaniecki
Pismo Rady Miejskiej
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. 15 865 03 05, fax 15 865 03 28

Monitor Staszowski
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
tel. 15 864 20 14
e-mail: biuro@staszow.pl

Powiat Staszowski
Pismo Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego
ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
tel. 15 864 22 11

Via Domini - Droga Pana
Kwartalnik Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Parafii Koniemłoty
ARCHIWUM

Zeszyty Połanieckie
Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. 15 865 03 05

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl