Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe w gminie Bogoria

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii
ul. Staszowska 10, 28-210 Bogoria
tel. 015 867 71 11

Szkoła Podstawowa w Jurkowicach
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach)
Jurkowice 80, 28-210 Bogoria
tel. 015 867 52 10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Niedźwiedź 24, 28-210 Bogoria
tel. 015 867 71 11

Szkoła Podstawowa w Szczeglicach
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Szczeglicach)
Szczeglice 48, 28-210 Bogoria
tel. 015 860 31 21

Szkoły podstawowe w gminie Łubnice

Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
Budziska, 28-232 Łubnice
tel. 015 865 92 00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich
Gace Słupieckie 85, 28-232 Łubnice
tel. 015 865 93 08
www: www.pspgaceslupieckie.republika.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej
Wilkowa 47, 28-232 Łubnice
tel. 015 865 96 80

Szkoły podstawowe w gminie Oleśnica

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy
ul. Szkolna 9, 28-220 Oleśnica
tel./fax 041 377 40 27
www: www.olesnica.neostrada.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pieczonogach
Pieczonogi, 28-220 Oleśnica
tel. 041 379 75 10

Szkoły podstawowe w gminie Osiek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej
Bukowa 54, 28-221 Osiek
tel. 015 866 61 10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce
Długołęka 20, 28-221 Osiek
tel./fax 015 646 52 25

Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku
(w ramach Zespołu Szkół w Osieku)
ul. Wolności 24, 28-221 Osiek
tel. 015 867 15 20

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali
Ossala 26a, 28-221 Osiek
tel. 015 867 21 30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
Pliskowola 135b, 28-221 Osiek
tel. 015 867 19 75

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli
Suchowola 31, 28-221 Osiek
tel. 015 867 12 06

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
Szwagrów 126a, 28-221 Osiek
tel. 015 867 21 42

Szkoły podstawowe w gminie Połaniec

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
28-230 Połaniec ul.Żapniowska 1
tel. 015 865 07 31
www: psppolaniec.republika.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszczy
Ruszcza, ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec
tel. 015 865 58 88
www: zs_ruszcza.republika.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie
Zrębin 38, 28-230 Połaniec
tel. 015 865 00 91

Szkoły podstawowe w gminie Rytwiany

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach
(w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach)
ul. Szkolna 9/1, 28-236 Rytwiany
tel. 015 864 75 12, fax 015 864 75 11, fax 015 864 74 74
www: zsorytwiany.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk)
Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany
tel./fax 015 864 73 24
www: www.pspsichow.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu
ul. Wacława Dąbrówki 3, 28-221 Osiek
tel: 015 864 53 51

Szkoły podstawowe w gminie Staszów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie
Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów
tel. 015 866 86 14
www: czajkow.com.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniemłotach
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Koniemłotach)
Koniemłoty, ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. 015 866 71 81
www: koniemloty.cba.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Kurozwękach
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach)
Kurozwęki, ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów
tel./fax 015 866 72 26
www: www.pspkurozweki.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Mostkach)
Mostki 54, 28-200 Staszów
tel. 015 864 51 76

Publiczna Szkoła Podstawowa w Smerdynie
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Smerdynie)
Smerdyna 100, 28-200 Staszów
tel. 015 866 61 43
smerdyna.szkola.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych)
ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów
tel. 015 864 22 06

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I.J. Paderewskiego w Staszowie
(w ramach Zespołu Szkół)
ul. 25-Lecia PRL 4, 28-200 Staszów
tel. 015 864 41 49
paderewski.edukacja.strefa.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie
(w ramach Zespołu Szkół)
ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel. 015 864 54 60
www: www.psp3staszow.gower.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiązownicy Dużej
(w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej)
Wiązownica Duża 72, 28-200 Staszów
tel. 015 866 61 07

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniowej
Wiśniowa 59,28-200 Staszów
tel. 015 866 86 10
www: www.spwisniowa.staszow.pl

Szkoły podstawowe w gminie Szydłów

Szkoła Podstawowa w Solcu
Solec 22, 28-225 Szydłów

Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie
ul. Szkolna 10, 28-225 Szydłów
tel. 041 35 45 114
www: www.sp-szydlow.pl

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl