Powiat staszowski

Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Powiat składa się z trzech miast i gmin oraz pięciu gmin i zamieszkiwany jest przez 72.456 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2017 r.). Siedziba powiatu znajduje się w 15-tysięcznym Staszowie.

Położenie powiatu staszowskiego na tle Polski i województwa świętokrzyskiego
Położenie powiatu staszowskiego na tle Polski i województwa świętokrzyskiego

Powiat sąsiaduje od północy z powiatem ziemskim kieleckim i opatowskim, od wschodu z sandomierskim i (przez Wisłę) z powiatem tarnobrzeskim (woj. podkarpackie), od południa (przez Wisłę) z powiatem mieleckim (woj. podkarpackie) i dąbrowskim (woj. małopolskie), od zachodu z powiatem buskim.

Powierzchnia powiatu wynosi 924,84 km2.
Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 78 os./km2.

Miasta i gminy wchodzące w skład powiatu to:
Staszów
Połaniec
Osiek

Gminy wiejskie należące do powiatu to:
Bogoria
Łubnice
Oleśnica
Rytwiany
Szydłów


Rys. Procentowy udział obszarów gmin w powierzchni powiatu


Rys. Procentowy udział ludności gmin w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Staszowie:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów
tel. 15 864 27 65, fax 15 864 22 11
www: www.staszowski.eu
BIP: www.starostwo.staszow.eobip.pl

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl