Organizacje

Gmina BOGORIA

Fundacja Przyjaciół ku Czci Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej
Stowarzyszenie "Nasza Gmina Bogoria"
Stowarzyszenie "Szczeglice - Tradycja, Kultura, Rozwój"

Gmina ŁUBNICE

Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic

Gmina OLEŚNICA

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Oleśnickie
Zakościele 1, 28-220 Oleśnica
tel. 041 377 40 35

Gmina OSIEK

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mucharzew
Mucharzew 33, 28-221 Osiek

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa "Bukowianie"
Bukowa 54, 28-221 Osiek
tel./fax 015 866 61 10

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długołęka i Okolicy
Długołęka 20, 28-221 Osiek
tel. 015 646 52 25

Gmina POŁANIEC

Fundacja Ochrony Zdrowia im. Dr Oswalda Madeckiego
ul. 11 Listopada 15, 28-230 Połaniec
tel./fax 015 865 03 96
www: www.madecki.friko.pl

Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu
ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
tel./fax 015 865 12 90
www: www.fwo.polaniec.pl

Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły
ul. Ruszczańska 27 pok. 110, 28-230 Połaniec
tel. 015 865 01 69, fax 015 865 03 28
www: www.dorzeczewisly.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin "Bliżej"

Stowarzyszenie Nauczycieli "Więcej dla Szkoły"
ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec
tel. 015 865 07 31

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Kamieniec koło Połańca
Kamieniec 51, 28-230 Połaniec

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja"
ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec
tel./fax 015 865 21 30

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Plus" - Koło w Połańcu
ul. Kościelna, 28-230 Połaniec
tel. 015 865 01 20

Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
www: www.historia.polaniec.info

Gmina RYTWIANY

Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp
ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany
www: www.swietokrzyskikarp.pl

Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
www: www.pustelnia.com.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic
Sichów Duży 118, 28-236 Rytwiany
tel./fax 015 824 28 82
www: www.sichow.stow.free.ngo.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczeka
Szczeka 89, 28-236 Rytwiany

Stowarzyszenie "Wspólne Dobro Naszej Wsi"
Święcica 2, 28-236 Rytwiany

Gmina STASZÓW

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
(Fundacja FARMa)
Sielec 60, 28-200 Staszów
tel. 603 622 630, tel. 514 295 243
www: www.fundacjafarma.pl

Fundacja Promocji Zdrowia i Porodu Naturalnego
ul. 11 Listopada 11, 28-200 Staszów

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
ul. Armii Krajowej 10/111, 28-200 Staszów
tel./fax 015 864 53 28
www: www.zhpstaszow.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym chata bogata"

Polski Związek Niewidomych - Koło w Staszowie
ul. Jana Pawła II 10, 28-200 Staszów

Polski Związek Wędkarski - Koło "Nad Czarną" w Staszowie
Zalew Nad Czarną 1, 28-200 Staszów
tel. 512 184 670
www: www.nadczarna.org

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Powiatowy
Szpitalna 37a, 28-200 Staszów
tel. 15 864 46 12

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów
tel. 015 864 37 09

Staszowska Izba Gospodarcza
ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
tel./fax 015 864 23 83

Staszowskie Stowarzyszenie Czterokołowców ATV
ul. Hugo Kołłątaja 1/2, 28-200 Staszów
tel. 507 459 107

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne
ul. Jana Pawła II 17, 28-200 Staszów
tel. 015 864 33 44

Staszowskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Staszowski"
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

Stowarzyszenie "Bractwo świętej Anny"
ul. Szpitalna 3, 28-200 Staszów
tel. 602 652 507, tel. 695 434 522
www: www.bractwo-staszow.pl.tl

Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa "Prospero"
ul. Słowackiego 14, 28-200 Staszów
tel. 607 368 961
www: www.prospero.staszow.com

Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk
Kurozwęki, ul. Zamkowa 3, 28-200 Staszów
tel. 015 866 72 11

Stowarzyszenie "Pro Civitas"

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych "Kleks"
ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów
tel. 015 864 41 39

Związek Inwalidów Wojennych RP - Oddział w Staszowie
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów
tel. 015 864 28 03

Gmina SZYDŁÓW

Fundacja Wspierania i Rozwoju Szydłowa
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Potok, Rudki i Głuchów
Potok 99, 28-225 Szydłów

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie

Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych "Nad Zalewem Chańcza"
Korytnica 37, 28-225 Szydłów
tel. 041 354 51 65, 508 764 766
www: www.wakacje.agro.pl/korytnica

Stowarzyszenie "Nad Ciekącą"

Stowarzyszenie Producentów Owoców w Szydłowie
ul. Rynek 2/2, 28-225 Szydłów
tel. 608 659 802

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie
ul. Opatowska 34, 28-225 Szydłów
tel. 692 170 326

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej
ul. Szkolna 16, 28-225 Szydłów
tel. 604 947 658

Nie znalazłeś swojego stowarzyszenia, fundacji? Niekompletne dane?
Napisz: admin@staszowskie.pl

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl