Gmina Bogoria

Herb gminy BogoriaGmina Bogoria leży w województwie świętokrzyskim, około 60 km na południowy wschód od Kielc.

Ma ona charakter wiejski, administracyjnie należy do powiatu staszowskiego i stanowi jego północną część. Gmina Bogoria sąsiaduje z następującymi gminami: od północy z gminą Iwaniska (powiat opatowski), od wschodu z gminą Klimontów (powiat sandomierski), od południa z gminą Staszów, od zachodu z gminą Raków (powiat kielecki).

Gmina Bogoria na tle powiatu staszowskiego

Obszar gminy to 123,41 km2.

Liczba mieszkańców wg GUS (stan na 31.12.2017): 7.837
w tym: mężczyźni: 3.904, kobiety: 3.933

Gęstość zaludnienia: 63,5 os/km2

Przez Bogorię przebiega droga wojewódzka nr 757 relacji Stopnica - Opatów. To jedyna droga o znaczeniu wojewódzkim przebiegająca przez gminę. Najbliższym ośrodkiem miejskim jest Staszów, leżący 11 km na południe od Bogorii.

Obszar gminy leży na styku 3 jednostek geomorfologicznych: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Pogórza Szydłowskiego. Dzięki temu, obszar ten charakteryzuje się silnie urozmaiconą rzeźbą terenu. Północna część gminy (Pasmo Wygiełzowskie) posiada rzeźbę falistą i wysoko falistą. Występują tu dość znaczne deniwelacje między wyniesieniami a dnami rozcięć erozyjnych, wszystkie rozcięcia charakteryzują się dość stromymi stokami. Między poszczególnymi wyniesieniami Pasma Wygiełzowskiego występują zagłębienia w kształcie niecek różnej wielkości. Największa z nich rozciąga się na obszarze wsi Przyborowice i Ceber. Południowo-zachodnia i południowa część gminy, leżąca na Pogórzu Szydłowskim posiada rzeźbę nisko falistą z łagodnymi stokami wyniesień oraz stromymi stokami dolin cieków, przecinających obszar wsi Zimnowoda i Wola Malkowska. W części gminy zajętej przez Wyżynę Sandomierską występuje rzeźba falista ze średnimi stokami wąwozów i małych cieków bez nazw. Występują tu płaskie wierzchowiny i nieckowate zagłębienia.

Morfologia obszaru gminy Bogoria charakteryzuje się dość znacznym nachyleniem terenu z północy na południe i południowy wschód, o czym świadczy adekwatność rzek oraz różnice wysokości. 362 m n.p.m. to punkt najwyższego wzniesienia w północnej części gminy (Ceber), natomiast najniżej położony teren znajduje się w południowo-wschodniej części gminy (Budy) i wynosi 194,5 m n.p.m. wysokości. Różnica wysokości względnej wynosi zatem 167,5 m n.p.m.

Gmina znajduje się na obszarze zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej (Łagowica) i Koprzywianki (Korzenna, Kacanka).

W skład gminy wchodzi 30 sołectw: Bogoria, Budy, Ceber, Domoradzice, Gorzków, Grzybów, Józefów Witowicki, Jurkowice, Kiełczyna, Kolonia Bogoria, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Kolonia Wysoki Małe, Łagówka, Malkowice, Mała Wieś, Miłoszowice, Moszyny, Niedźwiedź, Pełczyce, Pęcławice, Podlesie, Przyborowice, Rosołówka, Szczeglice, Ujazdek, Wagnerówka, Wierzbka, Witowice, Wola Kiełczyńska.

Położenie geograficzne miejscowości Bogoria: 21°16'E (21,2667) 50°40'N (50,6667)

Dane teleadresowe Urzędu Gminy w Bogorii:
Urząd Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 15 867 40 86, fax 15 867 42 81
www: www.bogoria.pl
BIP: bip.bogoria.pl

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl