Wybory 2018: frekwencja w powiecie na godz. 17:00

Wybory samorządowe 2018Trwają wybory samorządowe. Do godz. 12:00 frekwencja w powiecie staszowskim wyniosła 46,14%. Największą frekwencję zanotowano w Gminie Bogoria, najmniejszą - w Gminie Staszów.

Gmina Bogoria:
Liczba wyborców: 6 395
Liczba wydanych kart:3 632
Frekwencja: 56.79%

Gmina Łubnice:
Liczba wyborców: 3 470
Liczba wydanych kart: 1 536
Frekwencja: 44.27%

Gmina Oleśnica:
Liczba wyborców: 3 272
Liczba wydanych kart: 1560
Frekwencja: 47.68%

Gmina Osiek:
Liczba wyborców: 6 373
Liczba wydanych kart: 3 454
Frekwencja: 54.20%

Gmina Połaniec:
Liczba wyborców: 9 669
Liczba wydanych kart: 4 472
Frekwencja: 46.25%

Gmina Rytwiany:
Liczba wyborców: 5 257
Liczba wydanych kart: 2.386
Frekwencja: 45.39%

Gmina Staszów:
Liczba wyborców: 21 215
Liczba wydanych kart: 8 891
Frekwencja: 40.90%
(dane z 22 na 25 obwodów)

Gmina Szydłów:
Liczba wyborców: 3 888
Liczba wydanych kart: 1 783
Frekwencja: 45.87%