Skip to content

Biblioteki

Biblioteki w powiecie staszowskim

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie
Rynek 1, 28-200 Staszów
tel. 15 864 30 57
e-mail: kontakt@biblioteka-staszow.pl
www.biblioteka-staszow.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych - tel. 15 864 2977
Oddział dla Dzieci - tel. 15 864 2435
Biuro biblioteki czynne codziennie w godzinach 7:30 - 15:30
Filie biblioteczne: Koniemłoty, Kurozwęki, Sztombergi, Wiązownica, Wiśniowa

Biblioteka Publiczna w Łubnicach
28-232 Łubnice
tel. 15 865 92 41
Filia biblioteczna: Słupiec

Biblioteka Sichowska w Sichowie Dużym

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii
ul. Spacerowa 3, 28-210 Bogoria
tel. 15 867 41 65
Filia biblioteczna: Przyborowice

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy
28-132 Oleśnica
tel. 41 377 40 27

Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach
ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany
tel. 15 864 78 54
Filie biblioteczne: Sichów Duży, Szczeka
www.biblioteka.rytwiany.com

Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie
ul. Szkolna 8, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 51 46

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek
tel. 15 867 13 00
Filia biblioteczna: Tursko Wielkie

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
ul. Stefana Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
tel. 15 865 06 33
e-mail: biblioteka@mgbp.polaniec.pl
www.mgbp.polaniec.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00 - 18.00
środa: 8.00 - 16.00, sobota: 10.00 - 13.00
W okresie lipiec i sierpień: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Filia biblioteczna: Ruszcza