Sprawa kopalni siarki w gminie Połaniec

W środę odbyła się 9 sesja nadzwyczajna Rady Miasta w Połańcu. Tematem były planowane na terenie gminy Połaniec kopanie siarki. Na sali starły się dwie strony - szefowie Grupy Azoty Siarkopol Grzybów i przedstawiciele mieszkańców gminy. Rada Miejska dość zgodnie przegłosowała odrzucenie wniosków wnoszonych przez inwestora.

Zobacz zapis transmisji (video)

W porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał:

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXI/199/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec,

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w Gminie Połaniec.

Autor: TK
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Dodaj komentarz