Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów

tel. 15 864 27 47

www.podnstaszow.pl

e-mail: biuro@podnstaszow.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie zajmuje się kompleksowym organizowaniem profesjonalnych form doskonalenia dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty (szkolenia, warsztaty, konsultacje, sieci współpracy, konferencje, itp.) w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

PODN w Staszowie istnieje od 1 marca 2016 r. Inspiracją do powstania PODN w Staszowie była silna potrzeba podniesienia jakości kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych poprzez budowanie i kreowanie ścieżki rozwoju osobistego wśród lokalnej społeczności edukacyjnej.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie umożliwia uczestnictwo w szkoleniach, realizowanych w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego, które prowadzone są każdorazowo przez wybitnych ekspertów – kompetentnych, wykwalifikowanych oraz wyróżniających się ogromną wiedzą merytoryczną.

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl