Skip to content

Category: PołaniecSubskrybuje zawartość

Zbierali pieniądze na leczenie Gabrysi

25.09.2017 (poniedziałek), 21:18

Trwa liczenie datków zebranych w Połańcu podczas koncertu charytatywnego dla 4-letniej Gabrysi Kowalskiej, która w czerwcu przeszła operację usunięcia złośliwego guza mózgu.

Kopalnia Siarki w gminie Połaniec?!

21.09.2017 (czwartek), 21:12

Grupa Azoty „Siarkopol” w Grzybowie stara się o otrzymanie koncesji na dokonanie odwiertów na terenie gminy Połaniec w celu poszukiwania złóż siarki.

Sąd orzekł. Burmistrz Połańca zostaje na stanowisku

14.09.2017 (czwartek), 21:17

Burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, któremu kilka miesięcy temu prokuratura postawiła zarzuty, zostaje na stanowisku. W czwartek 14 września Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście uchylił decyzję o zawieszeniu go w obowiązkach. Tego chciała tego prokuratura.