W Staszowie otwarto żłobek i klub dziecięcy

W Staszowie uroczyście otwarto nowo powstały żłobek oraz klub dziecięcy „Świat Dziecka”. Placówki obejmą profesjonalną opieką 40 dzieci, w tym niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Uroczyste otwarcie placówki odbyło się w piątek, 6 kwietnia, w budynku przy ulicy Jana Pawła II z udziałem m.in. Agaty Wojtyszek - Wojewody Świętokrzyskiego. Wszystkich zebranych przywitał burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć. Zaproszeni goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Po poświęceniu obiektu włodarz miasta oprowadził przybyłych gości po dobudowanej części placówki.

Żłobek i Klub Dziecięcy Staszów

Za sprawą powiększenia klubu dziecięcego placówka zyskała nowe pomieszczenia. Inwestycja polegała na dobudowaniu dwóch sal do istniejącego budynku Przedszkola nr 3. W nowym budynku powstały łazienki, szatnie, pomieszczenia gospodarcze oraz hol łączący starą i nową część obiektu. Przebudowie uległa również kuchnia, zmywalnia oraz wejście główne.

Inwestycja była możliwa dzięki funduszom pochodzącym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki pozyskanym przez Miasto i Gminę Staszów w ramach konkursu na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci i dofinansowanie ich pobytu. Koszt rozbudowy Przedszkola nr 3 wyniósł 1 483 026,60 zł, z czego dofinansowanie objęło prawie 800 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą ze specjalnej edycji programu „MALUCH Plus - Za życiem”.

Więcej informacji na staszow.pl

Dodaj komentarz