Stypendia od premiera i ministra rozdane

W dniu 4 listopada br., najlepszym uczniom z powiatów: opatowskiego, staszowskiego i sandomierskiego, uroczyście wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, przyznane w roku szkolnym 2009/2010.

Ceremonia wręczenia stypendiów odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa opatowskiego, z udziałem uczniów-beneficjentów oraz władz oświatowych i samorządowych, które reprezentowali: Małgorzata Muzoł - świętokrzyski kurator oświaty, Zbigniew Wojciechowski - dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Edukacji Ustawicznej, Anna Michalska – wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium, Kazimierz Kotowski – starosta opatowski, Romuald Garczewski – starosta staszowski, Tadeusz Kardynał – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim, a także naczelnik Witold Surowiec kierujący podobnym Wydziałem w Starostwie sandomierskim.

Ogółem w województwie świętokrzyskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 152 uczniów, natomiast 7 zostało wyróżnionych stypendiami Ministra Edukacji Narodowej.


Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, starosta staszowski Romuald Garczewski i naczelnik Wydziału Edukacji Tadeusz Kardynał z laureatami stypendiów szkół powiatu staszowskiego. Fot. staszowski.eu

Stypendia są wręczane od 12 lat, ubiegłoroczna uroczystość odbyła się 28 października w auli Zespołu Szkół w Staszowie. Wśród najlepszych uczniów z w/w trzech powiatów, zaproszonych do Starostwa opatowskiego, jedenaścioro uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu staszowskiego, są to: Małgorzata Bańka i Roksana Lęga z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Tomasz Tywoniuk i Adam Ozdoba z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Ewa Szczepańska z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Monika Nizioł, Aneta Rogala i Tomasz Zwierz z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu, Adam Kucharczyk z Zespołu Szkół Rolniczych im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Krzysztof Maj z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii i Marta Jońca z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Osieku.

Wręczono również jedno stypendium Ministra Edukacji Narodowej, które otrzymała Monika Wójcik – uczennica Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Stypendia wypłacane są z budżetu państwa i wynoszą 1/3 najniższego wynagrodzenia, w roku szkolnym 2009/2010 jest to 258 zł.

Autor: Jan Mazanka
Źródło, więcej zdjęć: Starostwo Powiatowe w Staszowie

Dodaj komentarz