Wojewoda wręczyła włodarzom nowych miast listy gratulacyjne i medale

Siedem świętokrzyskich miejscowości od 1 stycznia odzyska prawa miejskie utracone na skutek represji po powstaniu styczniowym. Włodarze: Nowej Słupi, Szydłowa, Pierzchnicy, Nowego Korczyna, Opatowca, Oleśnicy i Pacanowa odebrali z rąk wojewody uroczyste listy gratulacyjne i okolicznościowe medale.

Zdaniem wojewody Agaty Wojtyszek, przywrócenie praw miejskich, to sprawiedliwość dziejowa dla lokalnych społeczności. - To bardzo ważne, także w kontekście obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Świadczy to, że region świętokrzyski w historii całego kraju było miejscem gdzie walki o odzyskanie niepodległości było bardzo silne - dodaje. Agata Wojtyszek podkreśla, że oprócz symbolicznego przywrócenia prawdy historycznej to także, szansa dla nowych świętokrzyskich miast na dynamiczny rozwój turystyczny i gospodarczy.

Autor: Michał Kita, Mateusz Kaczmarczyk
Pełna treść na stronie Radio Kielce

Dodaj komentarz