Wielka pikieta pod zakładem Siarkopol w Grzybowie

Przy wyciu syren, gwizdach i skandowaniu haseł pikietowali we wtorek, 20 czerwca, pracownicy Siarkopolu w Grzybowie decyzję o odwołaniu prezesa Karola Dytkowskiego, która zapadła w poniedziałek.

Protest odbywał się podczas obrad Walnego Zgromadzenia w spółce. Emocje studził przewodniczący Rady Nadzorczej, obiecując, że ta sprawa jest otwarta.

O powrót Karola Dytkowskiego na fotel prezesa Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol w Grzybowie walczy większość załogi. We wtorek o godzinie 10 rozpoczęła pikietę i zapowiada, że nie ustąpi w swym żądaniu. – Bronimy miejsc pracy i porządnego człowieka – mówił Jerzy Trębliński, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki w Kopalniach i Zakładach Chemicznych Siarki Siarkopol.

Autor: Agnieszka Kuraś, Marzena Smoręda
Pełny tekst na stronie Echo Dnia

Dodaj komentarz