W Szydłowie urządzą miejski park

ParkUrząd Miasta i Gminy w Szydłowie zaprezentował wstępną koncepcję inwestycji polegającej na stworzeniu miejskiego parku. Park powstać ma na zdegradowanym terenie po oczyszczalni ścieków, w dolinie rzeczki Ciekącej.

Na koncepcję zagospodarowania tego terenu ogłoszono konkurs na który wpłynęło pięć prac. Zwycięski projekt wypracowało konsorcjum INOONI Jakub Zygmunt z Mysłowic i PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne z Kielc. Widać na niej m.in. plac zabaw i stoisko promujące produkty lokalne. Obecnie w Szydłowie nie ma podobnego miejsca do wypoczynku i rekreacji, toteż zapowiedź władz miasta o stworzeniu parku spotkała się z ciepłym przyjęciem mieszkańców.

Pracownicy magistratu podkreślają, że oprócz miejsca do spacerów i aktywnego wypoczynku, miejsce to może stać się także kolejną atrakcją turystyczną Szydłowa. Znajduje się tu bowiem bardzo ciekawa, wapienna ściana skalna wraz z jaskiniami, która wpisana jest na listę pomników przyrody. W każdym razie, zagospodarowanie tego terenu z pewnością podniesie ogólną atrakcyjność Szydłowa, który z roku na rok staje się coraz ciekawszym miejscem na mapie powiatu staszowskiego i ziemi świętokrzyskiej.

Park w Szydłowie powstanie najpóźniej do 2021 roku. Pieniądze na inwestycję pozyskano z Unii Europejskiej.

AD

Park miejski w Szydłowie, koncepcja
Jedna z wizualizacji parku w Szydłowie. Źródło: UMiG Szydłów

Dodaj komentarz