W Rytwianach zapisy na odnawialne źródła energii

Do 17 marca mieszkańcy Gminy Rytwiany mogą składać deklaracje przystąpienia do budowy odnawialnych źródeł energii. Chodzi o instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej i solarne do ogrzewania wody. Poziom dofinansowania do instalacji może wynieść do 60%.

Urządzenia będą instalowane bezpośrednio u mieszkańców i będą służyć przede wszystkim pokryciu ich zapotrzebowania na energię. W przypadku instalacji fotowoltaicznych możliwe będzie odprowadzanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. W trakcie realizacji oraz w tzw. okresie trwałości projektu (5 lat od zakończenia realizacji) instalacje pozostaną własnością gminy, a mieszkańcy będą korzystać z nich na bazie użyczenia. Po tym okresie instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

Szczegóły oraz wzór deklaracji na stronie Urzędu Gminy Rytwiany.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać u kierownika referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska - Dariusza Ciepieli, pokój nr 34, tel. 15 864 79 39.

Dodaj komentarz