Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic

Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic

Numer KRS: 0000303777

Adres siedziby:
Łubnice 62
28-232 Łubnice

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2008-04-30

Zarząd:
Tomasz Zych - prezes zarządu
Anna Grajko - sekretarz
Wiesław Lasota - skarbnik
Bożena Altenberg-Zych - członek zarządu
Marian Komasara - członek zarządu

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl