Stowarzyszenie "Pro Civitas" w Staszowie

Stowarzyszenie "Pro Civitas"

ul. Rynek 8
28-200 Staszów

e-mail: procivitas@op.pl

Prezes: Adam Koziński
Wiceprezes: Norbert Krzystanek
Sekretarz: Elżbieta Sztaba
Skarbnik: Mariusz Ziętarski

Cele działania organizacji:
1) współpraca i wspieranie działań samorządów lokalnych i akcji obywatelskich,
2) opracowywanie programów gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
3) propagowanie idei integracji europejskiej,
4) prezentacja walorów kultury polskiej i europejskiej,
5) promocja zdrowia i edukacja proekologiczna,
6) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
8) podejmowanie działań w zakresie umacniania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
9) pomoc w organizacji turystyki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologia i biednych,
10) promocja i organizacja wolontariatu.

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl