Stowarzyszenie "Nasza Gmina Bogoria"

Stowarzyszenie "Nasza Gmina Bogoria"

Numer KRS: 0000392209

Adres siedziby:
Wysoki Średnie 22
28-210 Bogoria

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2011-09-12

Zarząd:
Ryszard Pańczyk - Prezes
Zofia Ligia Janda - Wiceprezes
Katarzyna Ewa Lipiec - Skarbnik
Waldemar Wójcik - Członek zarządu
Danuta Słowińska - Członek zarządu

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl