Siarkopol wspiera rozwój szkolnictwa branżowego w Połańcu

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. zorganizuje i opłaci szkolenia zawodowe dla blisko 60 uczniów Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu. Najlepsi będą mogli liczyć na płatne staże, a w przyszłości na łatwiejszą ścieżkę zatrudnienia w GA Siarkopol. To część działań związanych z umową społeczną, jaką firma chce zawrzeć z lokalną społecznością w związku z planowaną budową kopalni siarki w Gminie Połaniec.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu zyskają w roku szkolnym 2018/2019 nowego opiekuna merytorycznego w procesie szkolenia zawodowego. Zgodnie z umową o współpracy podpisaną przez dyrektora szkoły p. Stanisława Rogalę z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”: w Grzybowie S.A., jedną z największych firm w powiecie staszowskim, zorganizuje ona i opłaci szkolenia praktyczne dla uczniów, w tym 4-tygodniowe dla uczniów trzech klas 3-ich połanieckiego technikum.

– Jesteśmy istotnym podmiotem budującym siłę gospodarczą powiatu staszowskiego, dlatego naszym obowiązkiem jest inwestowanie w edukację młodzieży, tak by zapewnić regionowi długoterminowy rozwój. Jednym z kluczowych przedsięwzięć planowanych przez GA Siarkopol jest uruchomienie nowej kopalni siarki rodzimej, w której wydobycie potrwa około 20 lat. Aby zapewnić ciągłość działalności inwestujemy więc w nowe, wyedukowane kadry, które chcemy, aby rekrutowały się spośród młodych osób mieszkających na terenie Gminy Połaniec. Działania proedukacyjne będą częścią umowy społecznej, jaką zamierzamy zaproponować mieszkańcom okolicznych miejscowości, obok dodatkowych nakładów na opiekę zdrowotną, czy gwarancji nowych miejsc pracy. To także odpowiedź na ich oczekiwania - mówi Trajan Szuladziński, Prezes Zarządu Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie S.A., dodając – jest to potrzeba biznesowa, ale też przejaw naszej odpowiedzialności społecznej za zrównoważony rozwój regionu i polskiej gospodarki.

Miesięczne szkolenia praktyczne obejmować będą specjalizacje: technik energetyk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, i odbywać się będą na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki w Osieku pod opieką tamtejszej wykwalifikowanej kadry. Dla 3 najlepszych uczniów zarząd Grupy Azoty Siarkopol gwarantuje dwumiesięczny płatny staż, przez całe wakacje, który ruszy tuż po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019. Wyboru spośród najlepszych kandydatów dokonają wcześniej wspólnie szkoła, jak i Spółka GA Siarkopol, przy czym będą brane pod uwagę wyniki danego ucznia ze szkolenia praktycznego, jak i oceny z całego roku szkolnego.

Współpraca z Grupą Azoty Siarkopol pozwoli nam na wzmocnienie oferty edukacyjnej. W rozpoczynającym się wkrótce roku szkolnym z praktyk i szkoleń przyuczających do zawodu będzie mogło skorzystać blisko 60 uczniów. Najlepsi będą mogli odbyć płatne wakacyjne staże. Niewykluczone że pula staży będzie większa, i obejmie również wyjazdy zagraniczne do partnerów handlowych GA Siarkopol, co mam nadzieję, że dodatkowo wzmocni pozytywnego ducha rywalizacji wśród uczniów - mówi Stanisława Rogala, Dyrektor Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

Dodatkowo w ramach umowy Grupa Azoty Siarkopol zobowiązała się do, m.in.:
• wspierania szkoły w doposażaniu w materiały i sprzęt dydaktyczny, a uczniów w pomoce i materiały edukacyjne;
• wspierania szkoły w przygotowaniu programów w procesie przyuczania do zawodów: technik energetyk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• współorganizacji specjalistycznych szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli (np. pozwalających na uzyskanie uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich)
• współorganizacji wybranych zajęć i praktyk zawodowych na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ”Siarkopol” S.A. uczniów i nauczycieli w olimpiadach, konkursach, targach, czy wydarzeniach związanych z promocją wynalazczości i innowacyjności.

Umowa będzie obowiązywać przez rok, od 1 września 2018 r. – Naszą intencją jest jej przedłużanie przed każdym w kolejnym rokiem szkolnym, tak by zapewnić systematyczność szkolenia praktycznego dla kolejnych roczników uczniów technikum w Połańcu. Zależy nam na rozwoju firmy, zwiększaniu skali zatrudnienia, budowaniu potencjału gospodarczego powiatu staszowskiego. Już dziś zatrudniamy ponad 800 osób, z których większość mieszka w okolicznych gminach, dlatego chcemy ułatwić kolejnym osobom możliwości zatrudnienia w naszej firmie, a sobie zabezpieczyć możliwości wymiany pokoleniowej. Dzięki realizacji kolejnych, przygotowywanych przez Grupę Azoty Siarkopol projektów inwestycyjnych, jak nowa kopalnia, czy terminal przeładunkowy liczba zatrudnionych osób w naszej firmie może jeszcze wzrosnąć, dlatego liczymy na długoterminową owocną współpracę z Zespołem Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, także przy innych specjalizacjach – stwierdził Prezes Trajan Szuladziński.

O firmie GA Siarkopol S.A.
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarkopol S.A. rozpoczęły działalność w 1966 r. Firma jest obecnie jedynym przedsiębiorstwem na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Od 25 lat stosuje innowacyjną metodę podziemnego wytopu siarki podgrzaną wodą w hermetycznym obiegu zamkniętym, całkowicie bezpieczną dla środowiska naturalnego, którą systematycznie doskonali. Oprócz wydobycia tego minerału spółka zajmuje się przetwarzaniem siarki we własnym zakładzie chemicznym, głównie na potrzeby przemysłu nawozowego, chemicznego, gumowego. Zdecydowana większość produkcji - ok 70% trafia do zagranicznych kontrahentów, dzięki temu firma od lat należy do czołówki eksporterów województwa świętokrzyskiego. Obecnie spółka zatrudnia ok. 800 osób, i jest jednym z największych pracodawców w regionie. Od 2013 r. grzybowski "Siarkopol" jest częścią Grupy Azoty S.A. - jednej z największych grup kapitałowych z branży nawozowo-chemicznej w Europie, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: GA KiZCh Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie

Dodaj komentarz