Ruszyła budowa mieszkań socjalnych w Gackach

Rozpoczęły się prace remontowo-budowlane w budynku po byłej szkole w Gackach w gminie Szydłów. Gmina chce zmienić dotychczasowy sposób użytkowania budynku i po remoncie przeznaczyć go na mieszkania socjalne. Zgodnie z planem ma powstać 6 mieszkań. Będą to lokale jedno, dwu i czteroosobowe.

Budynek po byłej szkole, w którym powstaną mieszkania socjalne od 12 lat był nieużytkowany, dlatego musi zostać wykonany tam generalny remont. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 1 048 511,66 złotych. Dofinansowanie wynosi 85 procent kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 890 189,41 złotych.

Autor: akr
Pełny tekst na stronie Echo Dnia

Dodaj komentarz