Państwowa spółka odkupi Elektrownię Połaniec

Państwowa spółka Enea otrzymała informację o spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowę warunkową zakupu od francuskiego holdingu ENGIE International 100 procent akcji jego spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec.

Spółka zarządzająca Elektrownią Połaniec to obecnie firma o największych przychodach w województwie. Jej odkupienie od Francuzów kosztować będzie Polaków ponad miliard złotych.

Spełnienie warunków otwiera drogę do finalizacji transakcji We wtorek Enea otrzymała informację o zrzeczeniu się przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu gruntów rolnych, będących przedmiotem transakcji. Był to ostatni z czterech warunków zawieszających podpisaną 23 grudnia ubiegłego roku umowę warunkową zakupu 100 procent akcji spółki ENGIE Energia Polska.

Autor: MB
Pełny tekst na stronie Echo Dnia

Dodaj komentarz