Nowy wóz strażacki dla OSP Wiśniowa

W ostatnią sobotę, 27 stycznia, na terenie placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej nastąpiło uroczyste poświęcenie oraz przekazanie aktu nadania, kluczyków i dokumentów ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki.

Zakup nowego wozu bojowego, któremu zostało nadane imię „Staś”, był możliwy dzięki staraniom Gminy Staszów, która złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zyskał on rekomendację i otrzymał dotację ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach działania „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”.

Koszt tej inwestycji to 938 600 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 703 950 złotych, a wkład Gminy Staszów 234 650,00 złotych.

Wóz OSP Wiśniowa

Paulina Szaraniec, źródło: staszow.pl

Dodaj komentarz