Nowy Pomnik Historii

Pustelnia Złotego Lasu stanowi jeden z dwóch najstarszych tego typu zabytków architektonicznych w skali kraju świadczących o obecności kamedułów na ziemiach polskich. Niedawno została Pomnikiem Historii.

Fundatorami kamedulskiego eremu byli wojewoda krakowski Jan Magnus Tęczyński herbu Topór oraz jego brat Gabriel Tęczyński. Fundacja została zatwierdzona 27 sierpnia 1617 roku przez Kapitułę Kongregacji Góry Koronnej Kamedułów Pustelników. Zapisu fundacyjnego dokonano w Nowym Korczynie 15 lutego 1621 roku. Była to druga, po Krakowie, tego typu fundacja w ówczesnej Polsce.

Autor: Tomasz Trepka
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Dodaj komentarz