Niejednogłośne absolutorium dla burmistrza Staszowa

W środę, 28 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Staszowie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok i udzielili absolutorium burmistrzowi Leszkowi Kopciowi.

Sesję zdominowały kwestie finansowe. Omawiano sprawozdania finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu a także informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok. Finałem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Leszkowi Kopciowi. Jeszcze przed głosowaniem głos zabrał radny Jerzy Kozioł oraz radny Bonifacy Wojciechowski. Wyrazili oni swoje niezadowolenie ze zbyt małej ilości inwestycji jakie były przeprowadzone na terenie gminy Staszów w 2016 roku.

Autor: akr
Pełny tekst na stronie Echo Dnia

Dodaj komentarz