Igor Kubalski wśród najlepszych w Polsce z łaciny

Kolejny raz podsumujemy wszystkie olimpiady, które znalazły się w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej. Wśród laureatów jest uczeń z liceum w Staszowie.

Oprócz nagród rzeczowych laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego i otrzymują indeksy na wyższe uczelnie.

Wielki sukces ucznia z naszego powiatu w 35. Edycji Olimpiady z Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej. Igor Kubalski z Liceum Ogólnokształcącego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie znalazł się w najlepszej trójce w województwie, która zapewniła sobie awans na szczebel centralny.

Autor: pb
Pełny tekst na stronie Echo Dnia

Dodaj komentarz