Gaudeamus w Staszowie

Studenci Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zainaugurowali nowy rok akademicki 2009/2010 w Zamiejscowym Ośrodku Kształcenia w Staszowie.

W ubiegły piątek, 6 listopada br w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Staszowie dbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2009/2010. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego zorganizowane zostało przez władze Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Andrzeja Iskrę.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni, dyrektorzy zakładów pracy oraz studenci. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od wysłuchania hymnu państwowego i wejścia senatu uczelni.

Jako pierwszy, przybyłych na uroczystość gości i studentów, powitał Rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Janusz Król. W swym wystąpieniu przybliżył historię uczelni, która w roku bieżącym obchodzi okrągły jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Ta
zasłużona dla świętokrzyskiego regionu wyższa uczelnia kształci ponad dwadzieścia trzy tysiące studentów na studiach stacjonarnych i zaocznych.

Na swych siedmiu wydziałach zatrudnia w sumie ponad tysiąc nauczycieli akademickich. Na
zakończenie swojego wystąpieniu rektor wyraził ogromną wdzięczność władzom miasta za przychylność w reaktywowaniu ośrodka dydaktycznego.

W odpowiedzi na słowa rektora Burmistrz Miasta Andrzej Iskra złożył na ręce Jego Magnificencji prof. dr hab. Janusza Króla serdeczne podziękowania władzom uczelni za
trud włożony w organizację Alma Mater w Staszowie. Wyraził także nadzieję, że staszowski ośrodek intensywnie będzie się rozwijał.

W dalszej kolejności przemawiali: ks. prałat Henryk Kozakiewicz, prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego Henryk Albera, wicestarosta staszowski Andrzej Kruzel i
dr Kazimierz Sztaba. Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt immatrykulacji, którego
dokonał dziekan wydziału pedagogiki prof. dr hab. Marek Kątny. Po złożeniu ślubowania, w atmosferze wzniosłości i powagi, przy dźwiękach pieśni Gaude Mater Polonia nastąpiło
wręczenie indeksów studentom pierwszego roku, po czym rektor uczelni ogłosił, iż rok akademicki 2009/2010 uważa za otwarty.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik. W nawiązaniu do tematyki wykładu rektor podkreślił rangę i znaczenie badań naukowych z zakresu wychowania
młodego pokolenia, które tak bardzo dziś podatne jest na różnego rodzaju oddziaływania patologiczne, narastające w dobie XXI wieku.

Dziękując wszystkim za udział w uroczystościach inauguracji nowego roku akademickiego rektor życzył swoim studentom wytrwałości w pokonywaniu trudności kształcenia i
wielu sukcesów w toku studiów.

Autor: Aneta Sztaba-Derdaś
Extra-Powiśle nr 9, 12 listopada 2009 r.

Cały numer Extra-Powiśle w pdf tutaj

Czytaj i oglądaj zdjęcia także na stronie Starostwa Powiatowego w Staszowie

Dodaj komentarz