Fundacja Przyjaciół ku Czci Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej

Fundacja Przyjaciół ku Czci Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej

Numer KRS: 0000331024
Regon: 260310265

Adres siedziby:
ul. Staszowska 9
28-210 Bogoria

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2009-06-04
Data przyznania statusu OPP: 2009-12-10

Zarząd Fundacji:
Czesław Brudek - prezes
Andrzej Wierzbicki - wiceprezes
Wiesława Zakrzewska - sekretarz

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl