Skip to content

Ekologicznie w gminie Rytwiany

16.03.2017 (czwartek), 22:39

Prawie 200 przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie w gminie Rytwiany. Ze względu na zbyt małe zaludnienie samorząd nie ma szans na unijne dofinansowanie budowy tradycyjnej sieci kanalizacyjnej.

- Gmina musiałaby mieć co najmniej 120 mieszkańców na kilometr projektowanej sieci. Dlatego wyjściem mają być przydomowe oczyszczalnie ścieków - wyjaśnia wójt Grzegorz Forkasiewicz.

Jak dodał, zainteresowanie zgłosili mieszkańcy 9 miejscowości. Koszt ponoszony przez gospodarstwa domowe będzie nie większy niż 2 tysiące złotych.

Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik
Pełny tekst na stronie Radio Kielce