Był tort, szampan i potrawy regionalne

ŚwięcicaStowarzyszenie „Wspólne Dobro Naszej Wsi” i Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicy swoją działalność rozpoczęło dokładnie 10 lat temu.

W niedzielę 23 lipca 2017 r. w Święcicy, Stowarzyszenie wraz z KGW w Święcicy przy współpracy z Wójtem Gminy Rytwiany zorganizowało spotkanie jubileuszowe p.n.: U-rodziny w Święcicy, podczas którego przeprowadzono konkurs na najlepsza potrawę regionalną z Gminy Rytwiany. Potrawy przygotowane przez organizacje z terenu Gminy Rytwiany
i serwowane podczas festynu znajdą się w publikacji, która jesienią zostanie przekazana do druku.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy, powiatu i województwa. W okresie od powstania zorganizowało 5 dużych festynów plenerowych:’ Biesiady Święcickie” oraz U-rodziny w Święcicy, ogniska z zabawami dla dzieci i młodzieży, bale karnawałowe dla dzieci, grille a także spotkania ostatkowe. Stowarzyszenie liczy 25 członków, prezesem od początku działalności jest Irena Pogorzelska.

Koło Gospodyń Wiejskich skupia 13 członkiń, a przewodniczącą od 2010 r. jest Władysława Król. Panie z KGW organizują wyjazdy na festyny ludowe, biorą czynny udział w konkursach kulinarnych a swoje specjały prezentują na imprezach gminnych i powiatowych. Chętnie włączają się w coroczne Dożynki w Gminie Rytwiany oraz wiele innych. Stoisko Koła Gospodyń przyciąga amatorów smacznych potraw, nawiązujących do specjałów kuchni staropolskiej. Obie organizacje ściśle ze sobą współpracują.

10 lat stowarzyszenia Święcica

Członkinie KGW i Stowarzyszenia aktywnie włączają się w organizację wszystkich uroczystości religijnych i wydarzeń z życia parafii Koniemłoty. Chętnie spotykają się przy biesiadnym stole z okazji świąt i Dnia Kobiet Swoją radą i pomocą wspierają działania władz gminnych. W 2015 roku grupa nieformalna składająca się członkiń KGW złożyła wniosek do Fundacji Farma i otrzymała dotację w kwocie 5000 zł. na organizację projektu kulinarnego „Pierogi, ryby, kapusta i grzyby” Za otrzymaną kwotę zostały zakupione naczynia i drobny sprzęt gospodarstwa domowego. Dzięki temu Panie mogą realizować swoje pasje kulinarne oraz kultywować tradycje regionu.

Impreza plenerowa pn. U-rodziny w Święcicy jest częścią projektu „Edukacja dla społeczeństwa - od maluszka do staruszka” dofinansowanego w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży „FARMa”.

Sylwia Bielaska

Dodaj komentarz