Bądź świadomą kobietą i żyj zdrowo

W czwartek, 28 września br. w Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach przy ulicy Szkolnej 1 odbędą się dwa spotkania zachęcające kobiety do korzystania z badań profilaktycznych.

Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wraz z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Rytwianach zapraszają na inaugurację kampanii profilaktycznych pod hasłem: „Bądź świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych" oraz „Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno - informacyjne na terenie Subregionu Zachodniego". Spotkania odbędą się 28 września 2017 r. o godzinie 9.00 oraz 15.00 w Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, ul. Szkolna 1 - Partnerem kampanii jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Rytwianach.

Program spotkania „Bądź świadomą kobietą"

9.00 - 9.30 - powitanie gości: dr hab.n.med. Stanisław Góźdź Prof. UJK - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

9.30 - 10.00 - wystąpienia kierowników projektu - dr Małgorzata Biskup, dr Leszek Smorąg

10.00 - 10.15 - Dlaczego razem możemy wygrać? - mgr Izabela Opalińska

10.15 - 10.30 - przedstawienie założeń kampanii- mgr Magdalena Górska

10.30 - 11.00 - przerwa kawowa

11.00 - 12.00 - wykład merytoryczny "Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie" - profilaktyka w kierunku raka szyjki macicy - dr Ewa Błaszkiewicz

12.00 - 12.30 - obiad

12.30 - 14.00 - wykład merytoryczny "Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie" - profilaktyka w kierunku raka szyjki macicy - dr Ewa Błaszkiewicz

14.00 - 15.00 - panel dyskusyjny

Program spotkania „Żyj zdrowo"

15.00 - 16.00 - powitanie gości, wystąpienia kierowników projektu - dr Małgorzata Biskup, dr Leszek Smorąg

16.00 - 16.15 - przerwa kawowa

16.15 - 16.30 - Dlaczego razem możemy wygrać? - mgr Izabela Opalińska

16.30 - 17.00 - przedstawienie założeń kampanii - mgr Magdalena Górska

17.00 - 17.30 - obiad

17.30 - 19.30 - wykład merytoryczny "Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie" - profilaktyka w kierunku raka piersi - dr Ewa Błaszkiewicz

19.30 - 21.00 - panel dyskusyjny

Dodaj komentarz