Alarm smogowy także dla staszowskiego

Sprawa smogu nie dotyczy tylko dużych miast. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Staszowie zaleciło właśnie pozostawanie w domach i ograniczenie przebywania na (nie)świeżym powietrzu.

Raporty dobowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wskazują, iż w dniu 15 lutego (środa), stacje pomiarowe w Kielcach i w Połańcu odnotowały przekroczenie norm wartości 200 mikrogramów/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 - w Kielcach 212,13 i w Połańcu 207,78.

Według skali jakości powietrza (bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo zły) jakość powietrza jest... bardzo zła.

PCZK w Staszowie zaleca pozostawanie w pomieszczeniach i ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni w celu ograniczenia negatywnego wpływu wysokich stężeń szkodliwych pyłów w powietrzu na zdrowie ludzi.

AD

Dodaj komentarz