5 lat Ośrodka Działaj Lokalnie w Staszowie

W piątek, 16 lutego, odbyło się uroczyste podsumowanie projektów dofinansowanych z programu Działaj Lokalnie. Była to jednocześnie okazja by świętować 5-lecie funkcjonowania Ośrodka Działaj Lokalnie w Staszowie.

Podczas gali przedstawiciele wszystkich grup realizujących projekty w 2017 roku mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Padło mnóstwo pięknych słów, wspomnień, relacji. Były salwy śmiechu i łezki wzruszenia. Była to dla każdego piękna lekcja różnorodności, otwarcia na potrzeby innych, dostrzeżenia wartości w zwykłych, mogłoby się wydawać błahych działaniach.

Każdy projekt był inny, miał inny cel, skierowany był do innej grupy, odpowiadał na inne potrzeby. Wszystkie miały jednak jedną cechę wspólną, były realizowane na wysokim poziomie, z dbałością o szczegóły, uważnie obserwując reakcję otoczenia i dostosowując ich formę do ich potrzeb.

Działaj Lokalnie Staszów

W ramach działań w roku 2017 zrealizowane zostały projekty kulinarne, które z jednej strony miały nawiązać do tradycji z drugiej zaś integrować pokolenia i uczyć zdrowego gotowania. Nawiązaniem do tradycji był również projekt taneczny „W poszukiwaniu tanecznej przeszłości Szydłowa”. Prócz tańców średniowiecznych prezentowanych podczas różnych lokalnych uroczystości, uczestnicy projektu przygotowali oprawę taneczną do inscenizacji - Narodowego Czytania "Wesela" w Szydłowie. Stowarzyszenie "AVITO VIVIT HONORE" również poruszyło w swoim projekcie temat historyczny, swoje działania skupili wokół historii Powstania Warszawskiego. Odbył się happening, zorganizowana został sesja zdjęciowa oraz wystawa zdjęć stylizowanych na zdjęcia z powstania.

Działaj Lokalnie Staszów

Nie zabrakło również projektów aktywizujących zarówno dzieci i młodzież jak i osoby starsze. Grupa Talenciaki zorganizowała cykl warsztatów rękodzielniczych integrujących pokolenia, w Wólce Żabnej mieszkańcy nie tylko zajęli się odnalezieniem starych fotografii ale również wzięli udział w warsztatach i sami uchwycili piękno ich miejscowości. W Połańcu dwa projekty były skierowane do dzieci i młodzieży. Pierwszy „GRAJ (MY) Z ENERGIĄ” odbył się w wakacje i miał na celu zorganizowanie czasu wszystkim tym, którzy wakacje spędzali w mieście. Projekt okazał się wielkim sukcesem, frekwencja dopisywała, a dzieci pod koniec projektu dopytywały czy za rok też taki projekt będzie. Drugi projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie "Bliżej" trwał cztery miesiące. Organizował czas dzieciom i młodzieży po lekcjach. Bardzo ważna w tym projekcie była integracja młodszych dzieci z podstawówki z uczniami gimnazjum. Powstały piękne relacje, w niektórych przypadkach przyjaźnie, które pozostaną na lata. W gminie Rytwiany realizowany był projekt „Mobilna biblioteka”, w ramach jego działań biblioteka przyjechała do Święcicy, Podborku i Sydzyny. W tych miejscowościach by ułatwić dostęp mieszkańcom do biblioteki, regały wypełnione książkami stanęły w remizach i świetlicach. Najważniejsze jest to, że mobilna biblioteka wciąż działa, nawet po zakończeniu projektu.

Działaj Lokalnie Staszów

Ostatnią grupę projektów tworzą te, które trudno włożyć w jakieś gotowe ramy. Pierwszym z nich jest „G.P.S słomianego wdowca”, projekt podczas którego mężczyźni uczyli się jak gotować, sprzątać, prać, prasować, przygotowywać kolację przy świecach czy jak dobrać strój do okazji. Celem projektu było wsparcie mężczyzn a wręcz wyposażenie ich w niezbędne umiejętności do prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego. Wielu z nich dziś przyznaje, że polubiło gotowanie, a pranie nie jest już dla nich czarną magią. Drugim nieprzeciętnym projektem były „Dzieci Natury”, był to projekt realizowany w przedszkolu nr 8 w Staszowie. Wszystkie jego działania miały na celu przybliżenie natury dzieciom. W ramach projektu sala przedszkolna zamieniła się w zielony zakątek pełen naturalnych zabawek. Dzieci jeździły do lasu, jadły drugie śniadania na świeżym powietrzu i prowadziły przedszkolny ogródek. W tym projekcie pojęcie złej pogody nie istniało, każdy dzień był dobry by spędzić go na świeżym powietrzu.

Wiemy, że dzięki tym projektom stało się wiele dobrego, wierzymy też, że kolejne lata będą równie bogate w działania i inicjatywy odpowiadające na lokalne potrzeby. Nie możemy zapomnieć o lokalnych władzach, bez ich wsparcia i dofinansowania nie odbyłby się ani jeden projekt. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach równie mocno wesprą program Działaj Lokalnie.

Info: Agnieszka Turek
Fundacja FARMa

Dodaj komentarz